XCENT QuickAuction SVF logo
 Uitleg van de werking van de SVFveiling 
 

Wat is de 'SVFveiling'?
De SVFveiling is een internetveiling van filatelistisch materiaal die uitsluitend bestemd is voor leden van verenigingen die aangesloten zijn bij
het Samenwerkingsverband Filatelie dat per 1-1-2015 ontstaan is uit De Globe en Philatelica, in totaal rond 8000 deelnemers.
De internetveiling maakt deel uit van de SVFveilingen en valt onder verantwoordelijkheid van de directeur veilingen.

Frequentie van de veiling:
- elke maand (behalve juni en juli) loopt op de laatste dag van die maand een veiling af
- elke veiling duurt een kalendermaand, waardoor er dus op de site altijd minimaal 1 veiling aanwezig is.

Reglement en beveiliging:
- alleen leden een SVF vereniging kunnen aan de veiling deelnemen.
- iedereen kan de veiling bekijken
- leden moeten zich registreren voordat er geboden kan worden
- bij de registratie moet het lid zijn lidnummer, postcode en huisnummer opgeven. Deze moeten overeenkomen met de informatie in het ledenbestand
- bij het registreren van een lid krijgt dat lid een email met zijn initiële wachtwoord (wat hij vervolgens kan wijzigen). Daarmee wordt direct gecontroleerd dat het email adres correct is.

Hoe kan er geboden worden:
- uitsluitend via de site
- proxie-bieden is mogelijk. Proxie-bieden is: indien een kavel is ingezet voor 10 euro dan kan dhr. A 100 euro bieden. Daarmee komt de prijs op 10 euro te staan. Als dhr. B 15 euro biedt komt de prijs op 16 euro voor dhr. A. Als de veiling daarmee eindigt dan betaalt dhr A. dus 16 euro (+ kosten)
- vooraf bezichtigen is NIET mogelijk.

Wat kan ingeleverd worden:
- Losse series (of max drie series gecombineerd), losse poststukken en ander los filatelistisch materiaal van goede kwaliteit en met een minimale cataloguswaarde van 30 euro cq met een minimale inzet van 5 euro (Reden: het materiaal moet met 1 scan goed getoond kunnen worden)

Door wie kan ingeleverd worden:
- door directeur veilingen.
- door de leden, neem via 'Mail de beheerder' contact op met de beheerder.

Hoe vaak komt een kavel op een veiling:
- Maximaal drie maal (een maand wel, een maand niet, etc)
- Gezien de duur van elke veiling is een kavel dus maximaal een half jaar in behandeling

Kan de inzender een minimum prijs bedingen:
- Ja, indien redelijk naar oordeel van de directeur veilingen
- De inzender wordt gevraagd zelf zijn kavel zo goed mogelijk te beschrijven en een inzet voor te stellen. Hij heeft waarschijnlijk de meeste kennis van dat verzamelgebied. De beheerder heeft altijd wel het laatste woord over de omschrijving en inzet.

Kosten:
- bij verkoop van een kavel wordt 10% van de verkoopprijs in rekening gebracht bij de inzender
- bij retourneren van onverkochte kavels worden te maken verzendkosten in rekening gebracht bij de inzender
- bij aankoop wordt per kavel met een opbrengst tot 5 euro 10% kavelgeld in rekening gebracht bij de koper.
- bij kavels met een opbrengst tot 25 euro 0,50 euro kavelgeld in rekening gebracht bij de koper. Bij kavels met een opbrengst vanaf 25 euro is het kavelgeld 1 euro.

Berichtgeving aan bieders:
- bij elk geregistreerd bod krijgt de bieder een email met dat bod
- indien een bieder overboden wordt krijgt hij/zij een email
- bij het aflopen van een veiling krijgen winnende bieders een email per kavel dat gewonnen is

Afhandeling van een veiling:
- na afloop van een veiling krijgt de winnende bieder via email een rekening van de beheerder
- deze rekening dient uiterlijk 2 weken later voldaan te zijn op de girorekening van de beheerder
- zodra het geld bij de beheerder op de rekening staat verstuurt hij de kavels naar het adres zoals binnen de veiling bij de registratie is opgegeven. Koper is dus verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn adresgegevens binnen de veiling
- verzendkosten zijn voor rekening van de koper
- bij koop van meerdere kavels in één veiling worden verzendkosten slechts eenmaal berekend
- verzendkosten zijn op basis van werkelijke kosten
- verzending is het risico van de koper
- verzending van kavels met een toegewezen bedrag tot 150 euro gebeurt standaard tenzij de koper aangeeft dat aangetekende verzending de voorkeur heeft, daarboven altijd aangetekend.

Bieden IS kopen:
- de koper kan achteraf het kavel niet terugsturen tenzij de omschrijving onvolledig of niet juist blijkt te zijn geweest. In dat geval mag de koper het kavel retourneren en wordt het betaalde geld terugbetaald.

Afrekening met inzenders:
- de inzender ontvangt zomogelijk per email bericht welke kavels op de veiling worden opgenomen
- de beheerder rekent z.s.m. doch uiterlijk 4 weken na afloop van de veiling met de inzenders af
- nadat kavels na drie maal niet verkocht zijn worden ze op kosten van de inbrenger teruggestuurd. Indien bij deze laatste afrekening de kosten hoger zijn dan het tegoed van de inzender dan zal de inzender eerst die rekening moeten voldoen voordat de kavels teruggestuurd worden.

Nog vragen:
- maak gebruik van de mogelijkheid om een mail naar de beheerder te sturen
via 'Mail de beheerder' in de menubalk bovenaan elke pagina.


Gebruikt u de "VORIGE" knop op uw browser om terug te gaan.

Driven by XCENT

Bieden alleen mogelijk voor leden van verenigingen aangesloten bij SVF.